Savjeti

Uz lijek pacijent od našeg farmaceuta dobija informaciju:

 • kako da koristi lijek,
 • kada da ga pije: prije, u toku ili poslije obroka, ujutru ili uveče,
 • koju dozu lijeka da koristi, odnosno koliko dugo da ga koristi,
 • kako da čuva lek u kućnim uslovima, da li na sobnoj temperaturi ili u frižideru.

 

Pri izdavanju lijeka farmaceut će pripremiti pacijenta na to šta da očekuje pri prvoj upotrebi lijeka, da li će efekat lijeka biti primijećen odmah ili poslije nekoliko dana, da li uz primjenu lijeka treba da se pridržava odredjenog režima ishrane.

Odgovore na neka od ovih pitanja možete pronaći na ovoj stranici, gdje su prikazana najčešće postavljana pitanja, ili se možete obratiti Vašem farmaceutu.

Zašto ovaj lijek ne mogu da dobijem na recept?

Svaki osiguranik FZO RS ima pravo da dobije lijek koji se nalazi na Pozitivnoj listi lijekova koji se izdaju na recept. Za lijekove koji se ne nalaze na ovoj listi, pacijent mora sam da snosi trošak. Važeća Pozitivna lista lijekova dostupna je na stranici FZO RS.

Šta znači A, A1 i B lista lijekova?

Lista A je lista kojom su obuhvaćeni lijekovi za koje troškove snosi FZO RS u punom iznosu ili 90% tog iznosa za pacijente koji plaćaju participaciju.
Lista B je lista za lijekove za koje FZO RS snosi troškove u iznosu 50% od cijene lijeka, a ostalih 50% plaća pacijent kao participaciju.
Lista A1 je lista lijekova koji nisu registrovani, ali su neophodni za liječenje pacijenata i izdaju se na recept.

Koliko je vremensko važenje recepta?

Važenje recepta je 15 dana od dana propisivanja za sve lijekove osim antibiotika i psihotropnih supstanci za koje je režim izdavanja 3 dana od dana propisivanja recepta.

Da li farmaceut može da izda na recept paralelu, tj lijek drugog naziva, a istog sastava i jačine?

U RS na receptu su propisani lijekovi prema generičkom nazivu, tj sastavu lijeka.

Farmaceut može da izda paralelu, odnosno lijek identičnog sastava i jačine koji je izrađen od strane drugog proizvođača.

Uvijek je moguć dogovor između pacijenta i farmaceuta oko izdavanja lijeka izrađenog od proizvođača koji je pacijent već koristio i čiji naziv mu je poznat.

Zašto moram da platim ovaj lijek iako za njega posjedujem recept?

Za određene grupe lijekova potreban je recept i ne mogu se kupiti u slobodnoj prodaji. Takav je slučaj za antibiotike koji se ne nalaze na Pozitivnoj listi lijekova FZO RS, kao i za sedative, antidepresive i ostale lijekove iz te grupe.

Da li mogu da dobijem kapi ili mast za oči bez recepta?

Većina preparata namijenjenih za oči su antibiotici ili kortikosteroidi u obliku masti ili kapi. Takvi preparati se ne izdaju bez ljekarskog recepta. Izuzetak su antiseptične kapi za oči koje mogu da riješe problem blagih iritacija.

Da li mogu da dobijem neki antibiotik bez recepta?

Ne možete. Antibiotici se izdaju isključivo na recept. Ne postoji “lijek za sve bolesti”, pa tako ni univerzalan antibiotik. Nekontrolisanom primjenom možemo napraviti veću štetu nego korist.

Zbog čega ne mogu dobiti ovaj lijek na recept, a ranije sam ga dobijao?

Lista lijekova FZO RS nije fiksna. Ona se mijenja s vremena na vrijeme. Te promenjene mogu biti:

 • Povlačenje pojedinih lijekova sa Pozitivne liste lijekova FZO RS,
 • Prelazak pojedinih lijekova sa liste A na listu B i obratno (u ovom slučaju dolazi do promjene participacije)

Šta je potrebno da ponesem na putovanje?

Potrebno je ponijeti:

 • lijek protiv povišene temperature
 • lijek protiv bolova
 • tablete protiv mučnine pri putovanju
 • probiotik za regulisanje crijevne flore
 • hanzaplast
 • tablete i kremu protiv alergije
 • mast protiv opekotina

Da li ću lijek popiti prije ili poslije jela?

Farmaceut će uvijek naglasiti kada je potrebno popiti lijek, ako je to važno za njegovo djelovanje. Za neke lijekove je potrebna primjena na prazan želudac, zbog bolje resorpcije. Za druge je potrebna primjena poslije jela, da bi se izbjeglo neželjeno dejstvo lijeka.